استودیوی موسیقی (ويندوز) نسخه ۳٫۵٫۰ منتشر شد

استودیوی موسیقی (ويندوز) نسخه ۳٫۵٫۰ منتشر شد.