بازی گیج و کمان منتشر شد

بازی گیج و کمان منتشر شد!

 

org بازی گیج و کمان (اندروید)

سرعت عمل و تمرکز خودت رو به چالش بکش!

یه بازی مهیج و دوست داشتنی که حسابی سرگرمت میکنه …