بیش از ۳۰ درصد تخفیف مجموعه ساز های اقای وطن خواه تا ۱۴ فروردین

بیش از ۳۰ درصد تخفیف، مجموعه ساز های اقای وطن خواه تا ۱۴ فروردین

 

 پک عظیم Super Sound (مجموعه ۳۴۵ ساز)

 سمپل شده از سازهای Kornos-x3-x4-m3

 معرفی ویدئویی: نمونه ۱ ، نمونه ۲