« Back to News

بیش از ۳۰ درصد تخفیف مجموعه ساز های اقای وطن خواه تا ۱۴ فروردین

بیش از ۳۰ درصد تخفیف، مجموعه ساز های اقای وطن خواه تا ۱۴ فروردین

 

 پک عظیم Super Sound (مجموعه ۳۴۵ ساز)

 سمپل شده از سازهای Kornos-x3-x4-m3

 معرفی ویدئویی: نمونه ۱ ، نمونه ۲