ست بندری ویژه آقای امان زاده

ست بندری ویژه آقای امان زاده با همکاری آقای کیمیایی

 

ست بندری ویژه ۲۰۱۷/۰۶/۱۰ 

ساخته شده توسط آفای حامد امان زاده با همکاری آقای قاسم کیمیایی

شامل ۵ استایل حرفه ای دارای پاساژ و آکورد قوی

 دانلود نمونه