ست فارسی بندری عالی آقای بیگلر و آقای عسکری (رایگان)

ست فارسی بندری عالی آقای بیگلر و آقای عسکری

 

 ست فارسی بندری عالی ۲۰۱۷/۰۵/۱۲ 

 کار مشترکی از آقای علی بیگلر (تنظیم پرکاشن و آکورد) و آقای محمد عسکری (سمپل)

 معرفی بصورت mp3: نمونه ۱ ، نمونه ۲