ست کردی حرفه ای سری ۲ آقای منصور نژاد

ست کردی حرفه ای سری ۲ آقای منصور نژاد

 

 ست کردی حرفه ای ۲۰۱۸/۱۲/۰۱  سری ۲

 شامل ۳۶ استایلگریان ۷/۸، ۳/۴، دف، دهل، مدرن، تکنو، دی جی، ۲/۴، سرخود شاد و …

دریافت ست از طریق تلگرام sabahdjsm@ با قیمت ۱۰ هزار تومان

 معرفی بصورت mp3