مجموعه استایل نوروز ۱و ۲ آقای امرایی

مجموعه استایل نوروز ۱و ۲ آقای امرایی

 

 مجموعه استایل نوروز ۱و ۲  ۲۰۱۸/۰۸/۱۶ 

 شامل ۵۱ استایل۲/۴ با ساز السیس و ضرب، ۷/۸ با ساز سرخود، ۶/۸ کردی لری شاد، ۲/۴ با ساز کمانچه، بزران،لری ۵/۸ (سه پا) با کمانچه و …

 معرفی بصورت mp3: نمونه ۱، نمونه ۲

 معرفی ویدئویی