۵۰ درصد تخفیف، ست عالی ۶/۸ آقایان ملکی و کیمیایی

۵۰ درصد تخفیف، ست عالی ۶/۸ آقایا ملکی و کیمیایی

ست عالی ۶/۸ مجلسی ۲۰۱۷/۰۳/۰۵

 کار مشترک آقایان آرش ملکی و قاسم کیمیایی

شامل ۷ استایل حرفه ای دارای پاساژ و اکورد و پد مجزا و ۷ کیبورد ست مجلسی

 معرفی بصورت mp3: نمونه ۱، نمونه ۲، نمونه ۳