۵۰ درصد تخفیف، کلیه محصولات آقای میرزایی

۵۰ درصد تخفیف، کلیه محصولات آقای میرزایی

 

ست کردی مجلسی وی آی پی ۲۰۱۸/۰۱/۰۹ سری ۲ 

 شامل ۳۰ استایل گریان، ۳/۴ خاودورونیه، ۶/۸ کردی، پاپ کردی، ضربی، دهل، عزیزویسی و …

 معرفی بصورت mp3: نمونه ۱، نمونه ۲

 

ست کردی مجلسی وی آی پی ۲۰۱۷/۱۲/۱۳ سری ۱

 شامل ۲۴ استایل گریان، ضربی، دهل، چپی و …

 معرفی بصورت mp3

 

مجموعه ۲۰ ساز خود اجرای کردی ۲۰۱۷/۱۲/۱۳

 شامل شمشال، کمانچه، دوزله، نرمه نی، زورنا و …

 معرفی بصورت mp3