** ۶۰ درصد تخفیف ** ست کردی لکی شاد ۲۰۱۹ آقای میرزایی

۶۰ درصد تخفیف ست کردی لکی شاد ۲۰۱۹ آقای میرزایی

 

ست کردی لکی شاد ۲۰۱۹  ۲۰۱۸/۰۷/۰۲ 

 شامل ۲۰ استایل (۱۵ استایل + ۵ اینترو) گریان، لری، کردی، دهل، تکنو و …، ۲۸ ساز و ۷ پد با کیفیت

 معرفی بصورت mp3: نمونه ۱ ، نمونه ۲