ارگ – راهنمای سریع

• اصطلاحات • المانهای صفحه • گزینه های بخش تنظیمات • انواع پسوند فایلهای تعریف شده   • اصطلاحات Set ست: مجموعه­ ای از سازها، ریتم­ها و کوک­ها به همراه تنظیمات مختلف، بصورت آماده و چیده شده در یک فایل جهت شروع به نوازندگی. Track تراک: یک بخش از موزیک یا استایل که با ترکیب با بخشهای دیگر، یک موزیک … ادامه خواندن ارگ – راهنمای سریع